گزارش بانکداری پایدار

گزارش بانکداری پایدار

آغاز پروژه تدوین گزارش پایداری در چارچوب استاندارد جی.آر.آی (GRI) در بانک ملت
تدوین اولین گزارش پایداری شرکتی بر اساس چارچوب استاندارد گزارشگری جهانی جی.آر.آی (GRI) در بانک ملت آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک به‌منظور پاسخگویی بیشتر به ذینفعان درونی و بیرونی خود و به‌عنوان اولین بانک ایرانی تدوین اولین گزارش پایداری شرکتی بر اساس چارچوب استاندارد گزارش‏گری جهانی جی.آر.آی (GRI) را آغاز کرده است.
این گزارش خلاصه‏ ای خواهد بود از فعالیت‏های مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکتی که در مجموعه بانک ملت، در راستای اقدامات مسئولانه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در چند سال گذشته صورت گرفته است تا بانک ملت تعهد خود را به مدیریت تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در مجموعه فعالیت‌هایش نشان داده و خود را به‌عنوان یک بنگاه مسئولیت‌پذیر و کنشگر توسعه پایدار معرفی نماید.
مفهوم مسئولیت اجتماعی در طول چند دهه گذشته همگام با توسعه‌های اجتماعی، سیاسی و تجاری، تکامل یافته و سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌طور روزافزون نسبت به ضرورت و مزایای انجام رفتارهای مسئولانه آگاه شده‌اند و با بکارگیری این رویکردسعی دارند تا از موجوداتی صرفاً اقتصادی به موجوداتی اجتماعی ـ اقتصادی تبدیل شوند. از آنجایی که سازمان‌ها توسط گروه‌های مختلف دینفعان مورد بررسی موشکافانه قرار می‌گیرند، عملکرد آن‌ها از نظر تأثیر بر جامعه و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیت‌های خود به طور مؤثر، تلقی می‌شود. بنابراین شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو و مسئولیت‌پذیر همراه با گزارش‌های عملکرد سالیانه، گزارش‌های مسئولیت‌های اجتماعی و پایداری خودرا نیز منتشر می‌کنند تا عملکرد سازمان از نظر تأثیر بر جامعه و محیط‌زیست نیز مورد ارزیابی ذینفعان قرار گیرد.
علاوه بر موارد فوق، گزارشدهی همواره به‌عنوان ابزار اصلی جهت ترویج کسب‌وکار منصفانه و شفافیت، و جلوگیری از رشوه و فساد مورد استفاده قرار گرفته است. از آن‌جایی که گزارش‌های مالی به‌تنهایی قادر به ترسیم جایگاه حقیقی شرکت در بازار، صنعت و اجتماع نیستند، ارائه گزارش‌های مرتبط با فعالیت‌های پایدار اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی با ترسیم عملکرد حقیقی شرکت برای کلیه ذینفعان، باعث تقویت نام تجاری شرکت، وفاداری بیشتر مشتری و دریافت حمایت‌های مادی و معنوی بیشتر نیز می‌گردد.