مشکلات فرهنگی کشور جز با مشارکت های مردمی قابل حل نیست

مشکلات فرهنگی کشور جز با مشارکت های مردمی قابل حل نیست

معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه دومین جشنواره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب با تجلیل از برگزارکنندگان این جشنواره، حضور بنگاهای اقتصادی از جمله بانک ملت و نهادهای مدنی، دولتی و غیر دولتی را نقطه قوتی برای توسعه فرهنگی کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دومین مراسم اختتامیه جشنواره پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیات مدیره بانک ملت و جمعی از مقامات کشوری آغاز شد،  ضمن تأکید بر این مسأله که سیاست، اجتماع و اقتصاد منهای کتاب ناقص است گفت: امروزه  شاهد تحولات جدید در فناوری های علمی هستیم، از این رو نباید گمان کنیم که این تحولات ما را از کتاب بی‌نیاز می‌کنند. برعکس باید از هر تحولی در جهت تولید، نشر و دریافت کتاب استفاده کنیم و باید بدانیم که بی‌نیازی از کتاب در هیچ شرایطی مطلوب و ممکن نیست.
اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه دولت وظیفه  حل مشکلات رایج در حوزه نشر و کتاب را بر عهده دارد، بیان کرد: کیفیت کتاب، وضعیت بازار نشر و پایین آمدن فرهنگ مطالعه آسیبی جدی است که آحاد جامعه را تهدید می کند. دولت با اهتمام جدی قصد دارد این آسیب را حل کند و مشکلات فرهنگی کشور جز با مشارکت شهری و روستایی قابل حل نیست.
جهانگیری  افزود: بازگرداندن امید و نشاط برای جلب مشارکت مردم در تمام حوزه‌های اقتصادی و سیاسی احساس می‌شود و این امر جز با جلب مشارکت مردم و ایجاد زمینه‌هایی برای رقابت ممکن نمی‌شود. همچنین وی حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس و خبرگان را یکی از بارزترین مصداق‌ها در جلب مشارکت مردم و ایجاد امید عنوان کرد. همچنین عبور از بحران‌هایی همچون بحث تحریم و کاهش قابل توجه قیمت نفت را موفقیت بزرگی برای کشور در سال 93 و 92 دانست و تأکید کرد با افزایش رقابت و مشارکت مردم می‌توان شاهد شکوفایی بیشتری در کشور شد.