فرهنگ، ادب و هنر

فرهنگ، ادب و هنر

معرفی الگوهای فرهنگی به جامعه و حفظ سرمایه های فرهنگی کشور در آیین های نکوداشت و گرامیداشت فرهیختگان این مرز و بوم از فعالیت های بنیاد ملت در بخش فرهنگ و هنر است. تاکنون در سلسله شب های گرامیداشت بزرگ، فرهیختگان ایرانی و بین المللی به علاقه مندان معرفی شده اند. در این میان اسامی آیدین آغداشلو در بخش نقاشی،  بهاءالدین خرمشاهی در بخش ادبیات و عرفان و عبدالحسین زرین کوب در بخش تاریخ و ادبیات به چشم می خورند. از میان فرهیختگان بین المللی می توان به نام های بزرگان فرهنگ و ادبیات چون فردریش روکرت (آلمان)،  جوانی ماریا درمه (ایتالیا) ، ژول مول (فرانسه) و رابیندرانات تاگور (هند) اشاره کرد. برنامه های بین المللی نکوداشت فرهیختگان به ایجاد روابط بین فرهنگی با سفارت های کشورهای خارجی در ایران منجر شده است و برنامه هایی چون شب ایران و لهستان و شب ایران و هند را به دنبال داشته است. این برنامه ها به ابتکار بنیاد ملت و با همکاری مجله فرهنگی- هنری بخارا،  بنیاد موقوفات دکتر افشار،  مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و گنجینه پژوهشی ایرج افشار برگزار شده اند.

کلمات کلیدی: فرهنگ، ادب و هنر