درباره بنیاد ملت

درباره بنیاد ملت

بنیاد فرهنگی هنری ملت با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک و بانکداری اجتماعی در ابتدای سال 1391 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و از همان زمان فعالیت خود را آغاز کرد.
امروزه با توجه به ایفای مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از اولویت های مهم بنگاه ها و کسب و کارها تبدیل شده است. مدیران بنگاه ها بر این امر وقوف یافته اند که برای ایجاد پیوند با جامعه و نیل به یک کسب و کار و توسعه پایدار این فعالیت ها ضروری هستند. بانک ملت به عنوان عضو برتر شبکه بانکی کشور که همواره در جایگاه مناسبی قرار داشته و در ارایه خدمات متنوع و نوین پیشتاز بوده، مواره توجه خاصی به ایفای مسئولیت اجتماعی داشته است. از این رو اهمیت فعالیت های مسئولانه بانک ملت را بر آن داشت با تاسیس بنیاد ملت و تمرکز بخشیدن به این دسته از فعالیت ها فصل جدیدی برای ارتباط با جامعه در سابقه فعالیت خود باز کند.
بانک ملت به عنوان موسس بنیاد فرهنگی و هنری ملت همواره در راستای مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب و کار در کشور پیشگام بوده و تاسیس این موسسه نشان از اهمیت این نوع فعالیت ها برای بانک دارد. بنیاد فرهنگی- هنری ملت بستر مناسبی برای فعالیت های نظام مند این بانک در راستای اقدامات مسئولانه است. این بنیاد در بخش های مختلفی چون فرهنگ، هنر،  علم و آموزش و ... فعال بوده و گروه های اجتماعی متنوعی شامل زنان،  جوانان،  نوجوانان،  کودکان و ... را هدف فعالیت های خود قرار می دهد زیرا توانمندسازی این گروه ها می تواند در کل به توانمندسازی جامعه یاری رساند.

در مورد بنیاد فرهنگی- هنری ملت باید در نظر داشته باشیم که این بنیاد:
•    اولین موسسه در سطح کشور است که با هدف تحقق مسئولیت های اجتماعی یک بانک تاسیس شده است و در دو سطح ملی و بین المللی فعالیت می کند.
•    فعالیت در بخش های مختلف فرهنگی، هنری و علمی- آموزشی را ماموریت خود قرار داده است.
•    گروه های متنوع اجتماعی اعم از زنان، جوانان، نوجوانان و کودکان را هدف قرار می دهد.
•    با انجام سرمایه گذاری برای آنها در زمینه های اشاره شده به توانمند شدن آنها و در نهایت جامعه کمک می کند.
•    ارتباط خوبی با نهادهای اجتماعی و فرهنگی در سطح بین المللی برقرار کرده است.

کلمات کلیدی: درباره بنیاد ملت