حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست

رشد شهرنشینی و صنعتی شدن گرچه در ایران نسبت به سایر کشورها با تاخیر آغاز شد اما تاثیرات آن بر تخریب محیط زیست با شتاب بیشتری نسبت به این کشورها صورت می گیرد. در حال حاضر آلودگی هوا و کمبود منابع آبی موضوعاتی هستند که زندگی را نه تنها برای حیات وحش بلکه برای شهروندان در بسیاری از شهرهای ایران با چالش مواجه کرده اند.
 در کنار این مشکلات با فرسایش خاک و جنگل زدایی نیز با سرعتی بیش از استاندارد جهانی روبرو هستیم. در این شرایط، بهبود یا کند کردن روند این فرسایش و تخریب از عهده یک نهاد و سازمان خارج بوده و نیازمند حضور تمام بنگاه ها و سازمان ها است که در راستای مسئولیت اجتماعی خود محیط زیست را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند.
 از این رو بنیاد ملت به عنوان بنیادی با محوریت مسئولیت اجتماعی بانک ملت قصد دارد ضمن تقویت و بهبود شاخصه های محیط زیست در مجموعه خود، در راستای بهبود وضع محیط زیست قدم بردارد. این اقدام با همراهی سازمان های داخلی و بین المللی فعال این حوزه در کنار سازمان های مردم نهاد با انجام برنامه ها و پروژه هایی در راستای آگاهی بخشی به جامعه صورت می‌گیرد. 

کلمات کلیدی: حفاظت از محیط زیست