توسعه کتاب و کتاب خوانی

توسعه کتاب و کتاب خوانی

طرح توسعه کتاب و کتاب خوانی با عنوان ملت کتاب خوان از اهداف تعریف شده بنیاد ملت در راستای نقش‌آفرینی و مشارکت بانک ملت در مسئولیت‌های اجتماعی است.
این طرح، در ابعاد گسترده ملی و بین‌المللی افق فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کرده است.
در بیان اهمیت بنیادین کتاب و کتاب خوانی همین بس که خداوند، نخستین خطاب به آخرین فرستاده خویش را با «اقرأ» آغاز کرده است و معجزه خاتم پیامبران کتاب است. تصریحات موکد و مکرر مقام معظم رهبری در باب افزایش مطالعه و کتاب خوانی همواره بیانگر اهمیت اساسی این ارزش فرهنگی در جامعه ما بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را نشان می‌دهد. 
با توجه به این مهم، بنیاد ملت برای پرورش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برای ملت کتاب خوان، پروژه های گوناگونی را طراحی کرده است و همچنین از ایده‌ها و پروژه‌های همگام با این طرح، استقبال و حمایت می‌کند .
از آنجا که کودکان اساس و سازنده‌های جامعه، حافظان و پرورش‌دهندگان فرهنگ هستند، توجه به این قشر از جامعه و نیازهای آن ها، به طبع، زیربنای استواری برای جامعه انسانی خواهد بود و اگر به آموزش و اندیشه آن ها بی‌اعتنا باشیم، شاید این امر محقق نشود. از سوی دیگر چنانچه قصد داشتن زیرساخت‌های بنیادین و روساخت‌های خلاق برای جامعه داشته باشیم که حاصل آن پیشرفت هماهنگ فرهنگ مادی و غیرمادی خواهد بود، کتاب و کتاب خوانی به واقع سرلوحه برنامه‌ریزی‌های مدون قرار می‌گیرد. 
بنیاد ملت با توجه به رسالتی که در این زمینه برای خود تعریف کرده است، با جدیت تمام فعالیت‌های آشکار خود را برای این طرح آغاز کرده است:
حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛ 
برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و اهالی فرهنگ؛ 
مخاطب شناسی؛ 
مشارکت در امور فرهنگی در راستای تقویت کتاب و کتاب خوانی؛ 
تهیه و اهدای کتاب؛ 
برگزاری کارگاه‌های آموزش و آگاهی‌بخشی برای مربیان و معلمان؛ 
راه‌اندازی کتابخانه بنیاد با رویکرد ادبیات کودکان و نوجوانان در آینده نزدیک؛ 
شرکت در نمایشگاه‌ها و سمینارها و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط 
راه‌انداری سایت بنیاد ملت
ایجاد باشگاه اعضا در آینده نزدیک
حمایت از قصه‌گویی و برگزاری کارگاه مادران قصه‌گو
و بسیاری طرح‌های مرتبط که در حال انجام است.
لازم به ذکر است بنیاد ملت در راستای طرح توسعه کتاب و کتاب خوانی با عنوان ملت کتاب خوان، از مشارکت متخصصان، نهادها ، ناشران و افراد صاحب ایده و... استقبال می‌کند.


کلمات کلیدی: طرح توسعه کتاب خوانی