توسعه پایدار

توسعه پایدار

طرح ملی مدرسه سازی در 2 فاز اجرا شده است. فاز اول: مشارکت بانک ملت در طرح مدرسه سازی از دهه هفتاد با مشارکت در ساخت چند مدرسه در نقاط مختلف کشور آغاز شد. این کار با امضای تفاهم نامه میان این باک و سازمان نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال 1386 وارد مرحله تازه ای گردید. بر طبق این تفاهم نامه بانک ملت پروژه های مدرسه سازی را با ساخت یا مشارکت در ساخت 30 مدرسه در مناطق محروم 30 استان کشور آغاز کرد. در کنار این پروژه سی گانه مناطق محروم دیگری را نیز مورد پوشش قرار داد. به طوری که تا سال 90 بیش از 50 مدرسه در مناطق محروم کشور در قالب این پروژه ها ساخته شد.
در فاز دوم: در ادمه این طرح بانک ملت فعالیت های مدرسه سازی خود را با پیشنهاد سازمان نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس کشور بر تکمیل مدارس یازده گانه در 10 استان کشور متمرکز کرد. این پروژه که در قالب تکمیل مجتمع های آموزشی پیشرفته دخترانه و پسرانه است در استان های هرمزگان، خوزستان،  خراسان رضوی،  کهکیلویه و بویراحمد،  کرمانشاه،  آذربایجان غربی،  سیستان و بلوچستان،  ایلام،  چهارمحال و بختیاری و کردستان آغاز شده است. از این مرحله (بهمن سال 1392) به بعد به موجب مصوبه هیات مدیره محترم بانک،  با توجه به تاسیس بنیاد ملت به عنوان متولی ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ملت،  وظیفه پیشبرد فعالیت های بانک در زمینه مدرسه سازی به این بنیاد محول شده است. در حال حاضر هماهنگی های لازم میان بانک، بنیاد و سازمان نوسازی انجام شده است. 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار