بنیاد ملت میزبان شب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان

بنیاد ملت میزبان شب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان

عصر چهارشنبه، پانزدهم اردیبهشت ماه، بنیاد ملت با همراهی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، انجمن فرهنگی اتریش، سفارت سوئیس، سفارت آلمان و مجله ی بخارا ، میزبان شب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان بود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملت، این نشست هم زمان با برگزاری سالانه ی نمایشگاه کتاب تهران و حضور نویسندگان آلمانی زبان، طی چندین سال با همراهی مجله ی بخارا در کانون زبان فارسی برگزار می شود که در آن نویسندگان در کنار مترجمان فارسی زبان، به خوانش بخشی از آثارشان می پردازند.
در ابتدا علی دهباشی، با ترجمه ی دکتر سعید فیروز آبادی، به بیست و یک نشست از دویست و چهل و دو جلسه ی شب های بخارا که به طور مشترک میان بخارا و بخش هنر و ادبیات کشورهای آلمانی زبان برگزار شده بود، اشاره داشت.
در ادامه کریستینیا فیشر، دبیر دوم سفارت سوئیس، از توجه ایران به کتاب در برابر دنیای الکترونیک ونمایشگاه بین المللی تهران سخن گفت و اظهار داشت: برای من عادت شده که سالی یک بار یک نویسنده سوئیسی را در اینجا معرفی می کنم. وی "پتر اشتام" را نماینده ی کشور خود در نمایشگاه امسال و این جلسه معرفی نمود و از مجموعه داستان "ماه یخ زده" نام برد.
سپس گابریله یوئن، معاون سفیر اتریش در ایران و رئیس انجمن فرهنگی اتریش در تهران، گفت: اتریش به اتفاق همسایگان خود امسال نیز فرصت دارد در نمایشگاه کتاب تهران، قسمت کوچکی از یک فرهنگ را معرفی نماید که وجه اشتراک این سه فرهنگ زبان واحد می باشد. وی با معرفی "انا بار" به عنوان نویسنده ی نماینده ی کشور خود به معرفی و شرح مختصری از داستان "رنگ انار" که به موضوعات متعددی که اتریش و اروپا را درگیر خود کرده است پرداخت.
وی ادامه داد: وضعیت مهاجرت در گذشته و عصر حاضر و دشواری های حاصل از آن گریبانگیر جهان شده است و از نتایج اسفناک آن چشم گشودن کودکان در بین فرهنگ بیگانه است.
یوستوس کمپر، رایزن فرهنگی سفارت آلمان با ترجمه ی فراز فرهودی فر، سخنانی در مورد نویسنده هم وطن خود، "اولا لنتسه" بیان داشت و گفت: به عنوان رایزن فرهنگی سفارت آلمان خوشحالم که در خدمت اولا لنتسه هستیم. او نویسنده ای است که هیجان انگیز و با طنزی خاص می نویسد.
در بخشی دیگر دکترسعید فیروز آبادی به بخش مختصری از بیوگرافی سه نویسنده میهمان اشاره داشت و در ادامه علی دهباشی از نویسندگان سه کشور دعوت کرد تا به همراه مترجمان فارسی زبان به خوانش قسمت هایی از آثارشان بپردازند.