برگزاری شب بزرگترین شاعر پاکستانی در مجموعه شب های بخارا

برگزاری شب بزرگترین شاعر پاکستانی در مجموعه شب های بخارا

دویست و سی و هفتمین  نشست از مجموعه شب های بخارا میزبان شب افتخار عارف، شاعر اردو زبان کشور پاکستان بود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملت، شب افتخار حسین، متخلص به عارف، با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، بنیاد ملت، مجله بخارا و موسسه فرهنگی اکو عصر روز دوشنبه 17 اسفند 1394 برگزار شد.  در ابتدا علی دهباشی به شرح بیوگرافی افتخار عارف از مقدمۀ کتاب «پنجره ای به سمت باغ گمشده» که مجموعه ای از اشعار میهمان این شب به ترجمۀ علی بیات بود، پرداخت.
اولین سخنران این جلسه نورمحمد جادمانی، سفیر پاکستان در ایران، با اشاره به حضور تأثیر گذار  دکتر عارف در ایران گفت: به عنوان یک پاکستانی مایۀ مباهات و سربلندی من است که دکتر افتخار عارف در تهران ساکن هستند و ادبیات پاکستان را در این کشور به نمایش می گذارند.
در ادامه محمد افسر رهبین، رایزن فرهنگی افغانستان در ایران، با بررسی و تحلیل شعری از دکتر افتخارعارف به سخنرانی پرداخت. همچنین شاه منصور شاه میرزا، شاعر و محقق تاجیکستان، از دیگر سخنران این نشست، سخنان خود را با عنوان «بازیکن شمارۀ دوازده» اینچنین ادامه داد:
 عنوان این سخنرانی را از نام یکی از سروده‌های جناب افتخار حسین عارف، آن زبدة شعرای زمان و عمدة بلغای دوران گرفتم، که این بازیکن منتظر است، تا اتّفاقی بیفتد و او وارد ‌بازی بشود، امّا این بازیکن در شعر آقای افتخار عارف ناکام است و فضای حزن‌ در این شعر مثل اکثر سروده‌های دیگر ایشان طنین‌انداز است. ولی جناب عارف به عنوان یک شخصیت فرهنگی و ادبی ثابت نمود، که در عرصة ادبیات بازیکن شمارة دوازدهم نیست، بلکه بازیگر اصلی است و به عنوان نقطة پیوند نسل گذشتة ادیبان معروف شبه قاره، میرزا اسدالله غالب، علاّمة اقبال، رابیندرانت تاگور، فیض احمد فیض قد علم کرده و از میخانة این بزرگان جرعة معرفت برداشته. در شعر او گاه جلوه‌ها و فضای شعری سهراب سپهری را، که "با اشعارش نقّاشی می‌کرد و با نقّاشی هایش شعر می‌گفت"، به تماشا می‌‌نشینیم و واضح است، که گوینده با اشعار این سخنور با نام ایران عشق و علاقة وافر دارد.
در ادامۀ این مجلس، دکتر علی بیات، مدیر کرسی زبان اردو در دانشگاه تهران، از ترجمۀ کتاب «پنجره ای به سمت باغ گمشده» و تحلیل آثار دکتر افتخار عارف، سخن گفت و بیان کرد: آقای عارف از شاعران معروف در جهان اردو هستند و شهرت ایشان تنها در پاکستان و هند خلاصه نمی شود؛ بلکه در تمام نقاطی که زبان اردو حضور دارد، زبانزد است.
در پایان، دکتر افتخار عارف در شب بزرگداشت خود به همراه محمد افسر رهبین که ترجمۀ سخنانش به فارسی را به عهده داشت، به تجربۀ سفرش به ایران و برخورد با فرهنگ این کشور، اشاره داشت و گفت: وقتی به عقب نگاه می کنم، آمدنم به ایران را یک سعادت می دانم. با صداقت تمام می گویم که با وجود سفر به کشورهای متعدد در هیچ کشوری چنین علاقه مندی و دلبستگی به فرهنگ را نیافتم. نکته ی دیگر اینکه پیروزی بیشتر مردم ایران توجه بسیار به دین و فرهنگ  است.