اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک

اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک

همکاری های مشترک بنیاد ملت و معاونت دریایی سازمان حفاطت محیط زیست با اهدای عکس فک خزری، گونه در معرض انقراض آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملت، حضور دکتر فرشچی مدیر معاونت سازمان دریایی محیط زیست در غرفه بنیاد ملت به منظور بازدید از این غرفه و آشنایی با فعالیت های آن زمینه ساز آغاز همکاری های مشترک این سازمان با بنیاد ملت گردید.
بر اساس این گزارش، مدیر معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تقدیر از فعالیت های بنیاد در زمینه محیط زیست و حمایت از گونه های درمعرض انقراض به ویژه فک خزری، خواستار همکاری های بیشتری در خصوص حمایت از این گونه های دریایی و فعالیت های مرتبط شد.
بر اساس این گزارش، بنیاد ملت با اهدای عکس فک خزری به این سازمان و  نصب آن در دفترکار دکتر فرشچی،  آمادگی خود را برای همکاری های بیشتری پیرامون حمایت از پروژه های بین المللی فک خزری و همچنین حمایت و شرکت در برگزاری روز خزر اعلام کرد.