نمایشگاه ها

حضور رئیس مرکز تحقیقاتی فک کشور هلند در نشست مسئولیت اجتماعی بانک ملت

15 اسفند 1394
حضور رئیس مرکز تحقیقاتی فک کشور هلند در نشست مسئولیت اجتماعی بانک ملت

حامی بین المللی نجات گونه ارزشمند فک خزری در نشست مسولیت اجتماعی بانک ها در غرفه بنیاد ملت از فعالیت های بانک ملت در راستای حمایت از فک خزری قدردانی کرد.

برگزاری نشست مسئولیت اجتماعی بانک ها در غرفه بنیاد ملت

13 اسفند 1394
 برگزاری نشست مسئولیت اجتماعی بانک ها در غرفه بنیاد ملت

نشست مسئولیت اجتماعی بانک ها در غرفه بنیاد ملت با هدف حفاظت از محیط زیست و تقدیر از محیط بانان با حضور مدیران و مسئولان محیط زیست و هنرمندان برگزار شد.

کسب رتبه برتر غرفه بانک ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

13 اسفند 1394
کسب رتبه برتر غرفه بانک ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

غرفه بانک ملت با عاملیت بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست به پاس حضور ارزشمندش در این نمایشگاه، رتبه برتر غرفه نمایشگاهی را کسب کرد.

محیطبانان؛ مهمانان ویژه هر روز غرفه بنیاد ملت

12 اسفند 1394
محیطبانان؛ مهمانان ویژه هر روز غرفه بنیاد ملت

غرفه بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست هر روز میزبان یکی از محیط بانان سخت کوش کشورمان شد.

فعالیت بنیاد ملت در حوزه محیط زیست بسیار تاثیرگذار است

12 اسفند 1394
فعالیت بنیاد ملت در حوزه محیط زیست بسیار تاثیرگذار است

مدیرکل صندوق ملی محیط زیست در بازدید از غرفه بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بر فرهنگ سازی و آموزش محیط زیست توسط بنیاد ملت تاکید کرد.

ورود بنگاه های اقتصادی به حوزه محیط زیست بسیار اثرگذار است

11 اسفند 1394
ورود بنگاه های اقتصادی به حوزه محیط زیست بسیار اثرگذار است

بنگاه ها و موسسات اقتصادی از جمله بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات و خدماتی به بخش محیط زیست از بسیاری آسیب های احتمالی به محیط زیست جلوگیری کنند.

بازدید رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه بنیاد ملت

11 اسفند 1394
بازدید رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه بنیاد ملت

مجید فدایی در بازدید از غرفه بنیاد ملت از فعالیت های بانک و بنیاد ملت در راستای حفظ محیط زیست و ترویج آن تقدیر کرد.

بازدید رئیس سازمان محیط زیست از غرفه بنیاد ملت

11 اسفند 1394
بازدید رئیس سازمان محیط زیست از غرفه بنیاد ملت

معصومه ابتکار در اولین روز نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه بنیاد ملت دیدن و ضمن آشنایی با فعالیت های بنیاد، از حضور پررنگ بنیاد در عرصه محیط زیست ابراز خرسندی کرد.

آغاز به کار غرفه بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

10 اسفند 1394
آغاز به کار غرفه بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

غرفه بنیاد ملت در اولین روز فعالیتش در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با استقبال دانش آموزان مدارس محیط زیستی ECO kids در سطح شهر تهران همراه شد.

حضور بانک ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

1 اسفند 1394
حضور بانک ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

بانک ملت با عاملیت بنیاد ملت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و فعالیت در حوزه حفظ محیط زیست، با هدف تقدیر از محیط بانان و حمایت از گونه های در معرض خطر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور پیدا می کند.