اخبار

اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک

5 خرداد 1395
اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک

همکاری های مشترک بنیاد ملت و معاونت دریایی سازمان حفاطت محیط زیست با اهدای عکس فک خزری، گونه در معرض انقراض آغاز شد.

بانک ملت در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره پیشتاز بوده است

17 بهمن 1394
بانک ملت در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره پیشتاز بوده است

مدیرعامل بانک ملت در مراسم افتتاحیه احداث مجتمع آموزشی و خوابگاه آموزشی سرخه، بانک ملت را همواره پیشتاز در عرصه مسئولیت های اجتماعی نامید و از کارکنان بانک ملت به عنوان سرمایه های نظام اقتصادی کشور یاد کرد.

اجرایی شدن طرح احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه پیراپزشکی توسط بانک ملت

16 بهمن 1394
اجرایی شدن طرح احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه پیراپزشکی توسط بانک ملت

بانک ملت مطابق با سازوکارهای تعریف شده از طرف وزارت بهداشت در همکاری با مجمع خیرین سلامت نسبت به اجرایی شدن طرح ساخت خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سرخه اقدام کرد.

همکاری بانک ملت با وزارت بهداشت در ساخت 13 باب خانه بهداشت روستایی

14 بهمن 1394
همکاری بانک ملت با وزارت بهداشت در ساخت 13 باب خانه بهداشت روستایی

بانک ملت در راستای مسئولیت اجتماعی با عاملیت بنیاد ملت و همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمادگی خود را برای ساخت 13 باب خانه بهداشت روستایی اعلام کرد.

بانک ملت گام های بزرگی را در راستای خدمت به مردم برداشته است

14 بهمن 1394
بانک ملت گام های بزرگی را در راستای خدمت به مردم برداشته است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مراسم آغازعملیات احداث مجتمع آموزشی و خوابگاه دانشجویی پیراپزشکی سرخه توسط بانک ملت، از خدمت رسانی و حمایت های بی دریغ بانک ملت تقدیر کرد.

استاندار سمنان از بانک ملت به دلیل مشارکت فعال در مسئولیت های اجتماعی قدردانی کرد

14 بهمن 1394
استاندار سمنان از بانک ملت به دلیل مشارکت فعال در مسئولیت های اجتماعی قدردانی کرد

محمدرضا خباز در مراسم افتتاحیه طرح احداث مجتمع آموزشی و خوابگاه دانشجویی پیراپزشکی سرخه به همت بانک ملت در سخنانی بانک ملت را به دلیل مشارکت فعال در امور خیریه و مسئولیت های اجتماعی به ویژه مدرسه سازی قابل ستایش دانست.

بنیاد ملت در دهمین نشست کنوانسیون حقوق کودک با هدف مشارکت حضور پیدا کرد

10 آذر 1394
بنیاد ملت در دهمین نشست کنوانسیون حقوق کودک با هدف مشارکت حضور پیدا کرد

بنیاد ملت در دهمین جلسه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بررسی موضوع کودکان بازمانده از تحصیل با هدف مشارکت حضور پیدا کرد.

آغاز همکاری های مشترک بنیاد ملت با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

3 آذر 1394
آغاز همکاری های مشترک بنیاد ملت با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

در جلسه مشترک بنیاد ملت با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پیشنهادات مربوط به همکاری های مشترک بین این دو سازمان مطرح شدند.

نشست مشترک مدیریت بانک ملت با ریاست بانک مرکزی ایران برگزار شد

24 آبان 1394
نشست مشترک مدیریت بانک ملت با ریاست بانک مرکزی ایران برگزار شد

نشست مشترک مدیریت بانک ملت و ریاست بانک مرکزی ایران همراه با رونمایی از فعالیت های بانک ملت در حوزه بانکداری پایدار و مسئولیت های اجتماعی، عصر روز چهارشنبه 20 آبان ماه سال جاری برگزار شد.

فعالیت بانک ملت در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی و بانکداری پایدار بسیار ارزشمند است

23 آبان 1394
فعالیت بانک ملت در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی و بانکداری پایدار بسیار ارزشمند است

رئیس کل بانک مرکزی ایران در نشست مشترک مدیریت بانک ملت و ریاست بانک مرکزی ایران، فعالیت ها و اقدامات بانک ملت را در خصوص مسئولیت های اجتماعی و بانکداری پایدار بسیار ارزشمند شمرد.