اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک
5 خرداد 1395 حفظ محیط زیست

اهدای عکس فک خزری به منظور آغاز همکاری های مشترک

بنیاد ملت میزبان شب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان
18 اردیبهشت 1395 توسعه فرهنگی

بنیاد ملت میزبان شب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان

شبی با دکتر آمبیدکار، معمار اصلی قانون اساسی هند
26 فروردین 1395 توسعه فرهنگی

شبی با دکتر آمبیدکار، معمار اصلی قانون اساسی هند

بانک ملت؛ همراه خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویت زیرساخت های صنعت نشر است
18 اسفند 1394 حفظ محیط زیست

بانک ملت؛ همراه خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویت زیرساخت های صنعت نشر است

برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره پایتخت کتاب ایران با همکاری بانک ملت
17 اسفند 1394 توسعه فرهنگی

برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره پایتخت کتاب ایران با همکاری بانک ملت